Niewiedza jest RYZYKIEM

Celem zadania publicznego było zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży w wieku 13-15 lat. Projektem objęto 7 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz 12 ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Placówki znajdowały się na terenie miast Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin. W projekcie uczestniczyły następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej,
  • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej- Ząbkowicach,
  • Zespół Szkół nr 4 im Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej,
  • Zespół Szkół nr 2 w Będzinie,
  • Gimnazjum nr 1 w Będzinie,
  • Gimnazjum nr 3 w Będzinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu.

Łącznie przeprowadzono 50 godzin warsztatów, w których uczestniczyło 814 uczniów.

Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS  dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.