Edukacja seksualna

Jednym z filarów działania Fundacji STIM jest prowadzenie rzetelnej, otwartej światopoglądowo i obiektywnej edukacji seksualnej. Jesteśmy położnymi, przekazujemy informacje zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

W 2015 roku opracowałyśmy autorski program warsztatów „Profilaktyka wczesnego rodzicielstwa, ryzykownych zachowań seksualnych i chorób nowotworowych”. Jest to zbiór tematów, które poruszamy z młodzieżą. Każda ze szkół może wybrać indywidualnie tematykę zajęć.

Do kogo skierowane są zajęcia?

Prowadzimy zajęcia skierowane do młodzieży szkolnej oraz ze szkół ponadpodstawowych. Jesteśmy również otwarte na współprace z innymi placówkami takimi, jak schroniska dla nieletnich, domy dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

Poznaj nasz Program warsztatów i zdecyduj! – Ściągnij TUTAJ

Zajęcia warsztatowe są dopasowane do potrzeb danej placówki. Po ustaleniu zakresu tematyki są ustalane terminy realizacji zajęć. Obecnie Fundacja prowadzi zajęcia odpłatnie. Czas trwania jednego warsztatu to 45 minut lub 1h. Zajęcia odbywają się bez podziału na płeć, ponieważ uważamy, że młodzież powinna wiedzieć o sobie jak najwięcej, a tematyka dotycząca seksualności wiąże się z decyzjami podejmowanymi przez obie płcie, dlatego istotnym jest by obie strony miały pełną świadomość.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, zależy nam, aby w pełni zaangażować młodzież w dany temat. Na początku ustalany jest kontrakt z prowadzącym zajęcia, obowiązujący w czasie wszystkich spotkań.

Warsztaty prowadzone są bez udziału przedstawiciela z ramienia szkoły. Decyzja ta podyktowana jest informacją zwrotną jaką otrzymaliśmy od uczniów, z której wynika, że młodzież najchętniej na tematy związane z seksualnością człowieka rozmawia z osobą spoza grona pedagogicznego szkoły. Uczniowie czują się swobodniej, chętniej zadają pytania i nie boją się oceniania.

Jeżeli szkoła uważa, że potrzebna jest dodatkowa zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia to w jej zakresie jest uzyskanie tych zgód od rodziców czy opiekunów prawnych uczniów oraz  szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki osobom nie uczestniczącym w zajęciach.

Zapraszamy szkoły do kontaktu

  • Weronika Dryja 796 113 723
  • Aleksandra Gawień-Zych 607 06