Edukacja Seksualna

esJednym z filarów działania Fundacji STIM jest prowadzenie rzetelnej, otwartej światopoglądowo i obiektywnej edukacji seksualnej. Jesteśmy położnymi, przekazujemy informacje zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Potrzebę takich działań zauważyłyśmy po przeprowadzeniu badań naukowych, które zarząd Fundacji przeprowadził w 2012 roku w gimnazjach na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, a także na podstawie badań ogólnopolskich. Z wszystkich badań, które się ukazały wynika, że głównym źródłem wiedzy młodzieży na temat dojrzewania i seksualności człowieka są: Internet, rówieśnicy i rodzina. Zarówno Internet jak i rówieśnicy kompletnie nie są wiarygodnymi źródłami, dającymi rzetelną i obiektywną wiedzę. Młodzież nie posiada podstawowych informacji by móc przefiltrować nieprawdziwe treści. Pomimo, że rodzina jest głównym środowiskiem wychowania seksualnego, to niestety nie jest głównym źródłem informacji o seksualności. Wynika to z faktu, iż sami rodzice w wieku nastoletnim nie mieli przekazywanej wiedzy o seksualności przez swoich rodziców, stąd mają problem jak taką rozmowę rozpocząć, jakie kwestie poruszyć i w jaki sposób. Często sami nie posiadają wystarczającej wiedzy i boją się rozmawiać z dziećmi. To dlatego oprócz młodzieży chętnie szkolimy również rodziców.

W 2015 roku opracowałyśmy autorski program warsztatów „Profilaktyka wczesnego rodzicielstwa, ryzykownych zachowań seksualnych i chorób nowotworowych”. Jest to zbiór tematów, które poruszamy z młodzieżą. Każda ze szkół może wybrać indywidualnie tematykę zajęć.

Poznaj nasz Program warsztatów i zdecyduj! – Ściągnij TUTAJ

Do kogo skierowane są zajęcia?

Prowadzimy zajęcia skierowane do młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy również otwarte na współprace z innymi placówkami takimi jak schroniska dla nieletnich, domy dziecka, świetlice środowiskowe, zakłady poprawcze itp. Nie prowadzimy zajęć w klasach I-V

Prowadzące zajęcia

Zajęcia prowadzone są przez położne Weronikę Dryja i Aleksandrę Gawień-Zych, które ukończyły studia magisterskie na kierunku położnictwo z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Dodatkowo ukończyły cykl szkoleń „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo… niezbędnik nauczyciela: część I i II” organizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, a prowadzony przez Wiesława Sokoluka, autora wielu książek, zajmującego się seksuologią kliniczną i rozwojową, który prowadzi w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Obie prowadzące stale rozwijają swoje umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Organizacja zajęć

Zajęcia warsztatowe są dopasowane do potrzeb danej placówki. Po ustaleniu zakresu tematyki są ustalane terminy realizacji zajęć. Obecnie Fundacja prowadzi zajęcia odpłatnie, cena ustalana indywidualnie. Czas trwania jednego warsztatu to 45 minut. Zajęcia odbywają się bez podziału na płeć (oprócz zajęć dot. profilaktyki raka piersi i jąder), ponieważ uważamy, że młodzież powinna wiedzieć o sobie jak najwięcej, a tematyka dotycząca seksualności wiąże się z decyzjami podejmowanymi przez obie płcie, dlatego istotnym jest by obie strony miały pełną świadomość.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, zależy nam, aby w pełni zaangażować młodzież w dany temat. Na początku ustalany jest kontrakt z prowadzącym zajęcia, obowiązujący w czasie wszystkich spotkań.

Warsztaty prowadzone są bez udziału przedstawiciela z ramienia szkoły. Decyzja ta podyktowana jest informacją zwrotną jaką otrzymaliśmy od uczniów, z której wynika, że młodzież najchętniej na tematy związane z seksualnością człowieka rozmawia z osobą spoza grona pedagogicznego szkoły. Uczniowie czują się swobodniej, chętniej zadają pytania i nie boją się oceniania.

Jeżeli szkoła uważa, że potrzebna jest dodatkowa zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia to w jej zakresie jest uzyskanie tych zgód od rodziców czy opiekunów prawnych uczniów oraz  szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki osobom nie uczestniczącym w zajęciach.

Po każdych zajęciach Fundacja przeprowadza anonimową ankietę ewaluacyjną wśród uczniów dot. zajęć. Istnieje możliwość wglądu do wyników przedstawicielom szkoły.

Fundacja STIM stale próbuje pozyskać fundusze na bezpłatną edukację dla szkół biorąc udział w różnych konkursach, składając wnioski o granty itp. Aktualne projekty skierowane do szkół są dostępne tutaj.

Zapraszamy szkoły do kontaktu

    • telefonicznie: Weronika Dryja 796 113 723 lub Aleksandra Gawień-Zych 607 066 859
  • mailowo: kontakt@fundacjastim.pl