Profilaktyka przeciwnowotworowa

Fundacja STIM czynnie działa w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej w szczególności profilaktyki raka piersi, szyjki macicy i jąder. Dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zakupiłyśmy fantomy do nauki samobadania piersi,  fantomy do nauki samobadania jąder oraz modele miednicy męskiej i żeńskiej.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z w/w tematyki. Współpracujemy z Fundacją Gdyński Most Nadziei, która jest autorką świetnej kampanii „Odważni wygrywają”. W ramach współpracy otrzymaliśmy plakaty oraz ulotki dotyczące samobadania jąder, które chętnie przekazujemy szkołom.

Posiadamy również materiały edukacyjne  z zakresu raka piersi i raka szyjki macicy.

Fundacja również posiada urządzenie BRASTER PRO do badania piersi metodą termografii. Można wykonywać badania indywidualnie w siedzibie Fundacji lub w miejscu wskazanym przez firmę.

Zapraszamy do współpracy szkoły, firmy i inne organizacje.

Chcesz zorganizować warsztaty dla młodzieży, pracowników itp.?

Zapraszamy do kontaktu:

    • telefonicznie: Weronika Dryja 796 113 723 lub Aleksandra Gawień-Zych 607 066 859
    • mailowo: kontakt@fundacjastim.pl