Niewiedza jest ryzykiem 2019

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki HIV/AIDS. W ramach projektu działaniami objęta będzie młodzież w wieku 13-19 lat.
Program warsztatów poruszać będzie zagadnienie profilaktyki HIV/AIDS wieloaspektowo. Zarówno od strony medycznej, jak i psychospołecznej. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi uczniów do dyskusji, określenia własnego punktu widzenia oraz rozważenia własnych postaw. Zakres wiadomości dostosowany jest do okresu rozwojowego, w którym znajduje się młodzież. Informacje przekazywane są językiem zrozumiałym, ale jednocześnie umożliwiającym uczniom naukę prawidłowej terminologii.
Warsztaty skierowane są do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin oraz do ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.
Wstępnie projekt zakłada po 6h dydaktycznych dla 5 szkół, oraz 20h dydaktycznych dla ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Z możliwością przesunięcia w zależności od zapotrzebowania.

Zakwalifikowane placówki:

  • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej
  • Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu
  • Szkoła Podstawowa nr 35 w Sosnowcu
  • CKZiU w Sosnowcu
  • Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Warsztaty odbywać się będą od 16 września do 31 października 2019.