Małymi krokami do sukcesu

Pierwszym projektem zrealizowanym przez Fundację STIM był projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja otrzymała dofinansowanie 500 złotych na materiały reklamowe. Dzięki tym funduszom zakupiono rollup, ulotki promujące Fundację STIM oraz Szkołę Taty i Mamy działającą w ramach Fundacji. Dzięki dotacji mamy również wizytówki, a także plakaty reklamujące Szkołę Taty i Mamy. Fundacja STIM dopiero rozpoczyna swoją działalność dlatego w/w pakiet materiałów reklamujących daje nam możliwość dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.