Ene due

hiv3

W 2016 roku Fundacja STIM zrealizowała projekt „Ene, due, rabe HIVem się nie zarażę. Profilaktyka zakażenia HIV/AIDS” współfinansowany przez Województwo Śląskie.

W projekcie odbyły się:

  • 54 godziny warsztatowe,  z których skorzystało 1012 uczniów.
  • 3 godziny wykładów dla przyszłych rodziców z profilaktyki HIV/ADIS. Skorzystało z nich ok. 40 osób (kobiet ciężarnych, mężczyzn, rodziców z dziećmi).
  • gra miejska. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech szkół z miasta Sosnowiec.
  • dyżur mailowy pełniony był 60 razy w ciągu trwania projektu.
  • sporządzono raport z ankiet ewaluacyjnych. Wyniki opublikowano na stronie internetowej www.fundacjastim.pl

Warsztaty dla gimnazjalistów poruszały zagadnienia profilaktyki HIV/AIDS wieloaspektowo. Zarówno od strony medycznej, jak i psychospołecznej. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, angażującymi uczniów do dyskusji, określenia własnego punktu widzenia oraz rozważenia własnych postaw. Zakres wiadomości dostosowany był do okresu rozwojowego, w którym znajduje się młodzież. Informacje przekazywane były językiem zrozumiałym, ale jednocześnie umożliwiającym uczniom naukę prawidłowej terminologii.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych