Dziś Międzynarodowy Dzień Porodów Domowych

Z tej wyjątkowej okazji chętnie podzielimy się z Wami  wynikami badań naukowych, które przeprowadziła nasza wiceprezeska Ola Gawień-Zych w ramach swojej pracy magisterskiej pt. „Poród domowy czy poród w oddziale szpitalnym?”. Praca powstała w 2013 roku.

Do niedawna za optymalny poród uznawano taki, który zakończył się bez komplikacji, a stan matki i dziecka był dobry. Dzisiaj wiemy, że ważne jest nie tylko kryterium medyczne. Ogólny dostęp do informacji pozwala przyszłym rodzicom na aktywne uczestnictwo w akcie narodzin ich dziecka, jak również na stawiane w trakcie ciąży oczekiwania względem opieki okołoporodowej. Skonfrontowanie tych wyobrażeń z doświadczeniem wpływa znacznie na odczucie satysfakcji z porodu. Standard opieki okołoporodowej dał kobietom m.in. możliwość wyboru miejsca porodu. Choć poród domowy jest przez wiele osób negowany oraz uważany za niebezpieczny, coraz więcej rodziców decyduje się świadomie na podjęcie takiej decyzji oraz wzięcie na siebie tej odpowiedzialności. Wszechobecna medykalizacja macierzyństwa jest problemem widocznym w naszych szpitalach, co zniechęca niektórych rodziców do przeżywania porodów naturalnych w środowisku medycznych norm, procedur, zabiegów.

Celem pracy było porównanie satysfakcji kobiet po porodzie odbywającym się w szpitalu oraz w warunkach domowych.
Cele szczegółowe pracy:

  • Ocena satysfakcji z opieki okołoporodowej w miejscu odbytego porodu.
  • Ocena medykalizacji porodu w przypadku kobiet z ciążą i porodem przebiegającym fizjologicznie.
  • Ocena zgodności pracy personelu medycznego z wymaganiami standardu opieki okołoporodowej.

Badania przeprowadzono wśród pacjentek z 3 szpitali z województwa śląskiego oraz wśród kobiet rodzących w domu poprzez ankietę internetową. W sumie w badaniu wzięło udział 185 kobiet. Spośród ankietowanych osób najliczniejszą grupę wiekową stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 21-30 lat. Znaczna większość respondentek zamieszkiwała miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców oraz posiadało wykształcenie wyższe. 44% ankietowanych urodziło w domu natomiast 56% w szpitalu.

mgr1 mgr2mgr3 mgr4 mgr5 mgr6 mgr7

Wnioski:

  • Większy poziom satysfakcji z porodu oraz zadowolenia z opieki okołoporodowej występuje u kobiet po porodzie domowym
  • W szpitalach występuje znaczna medykalizacja porodów fizjologicznych
  • Porody w warunkach domowych zapewniają indywidualizację opieki medycznej
  • Kobiety po porodach w domu mają większą możliwość niezakłóconego kontaktu z noworodkiem oraz natychmiastowego rozpoczęcia karmienia piersią

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.