Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki HIV/AIDS. W ramach projektu działaniami objęta będzie młodzież w wieku 13-19 lat.
Program warsztatów poruszać będzie zagadnienie profilaktyki HIV/AIDS wieloaspektowo. Zarówno od strony medycznej, jak i psychospołecznej. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi uczniów do dyskusji, określenia własnego punktu widzenia oraz rozważenia własnych postaw. Zakres wiadomości dostosowany jest do okresu rozwojowego, w którym znajduje się młodzież. Informacje przekazywane są językiem zrozumiałym, ale jednocześnie umożliwiającym uczniom naukę prawidłowej terminologii.
Warsztaty skierowane są do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin oraz do ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.
Wstępnie projekt zakłada po 6h dydaktycznych dla 5 szkół, oraz 20h dydaktycznych dla ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Z możliwością przesunięcia w zależności od zapotrzebowania.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 i trwa do 11 sierpnia, ogłoszenie wyników 13 sierpień 2019.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztaty odbywać się będą od 1 września do 31 października 2019.