Projekt „Bezpieczny i zdrowy początek” jest współfinansowany przez Gminę Sosnowiec. W ramach dotacji zrealizujemy warsztaty dla młodzieży w szkołach na terenie miasta Sosnowiec. Łącznie odbędzie się 70 godzin dydaktycznych. Program skierowany jest dla młodzieży w wieku 13-19 lat uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym celem projektu jest projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży na terenie miasta Sosnowiec w zakresie zdrowia seksualnego.
Tematyka warsztatów:

 1. Dojrzewanie psychoseksualne dziewcząt i chłopców – porozmawiamy o dojrzewaniu, jego najczęstszych problemach oraz jak dbać o higienę w tym wyjątkowym czasie.
 2. Ciałopozytywność – czyli body positivity, to zajęcia uczące akceptacji i szacunek dla wszystkich ciał. Bez względu na rozmiar, kolor skóry, wiek czy zgodność
  z kanonami urody. To nauka cieszenia się z własnego ciała i dbania o nie.
 3. Normy i prawa seksualne – czym są normy seksualne, jakie zachowania są zgodne
  z prawem, z naszym światopoglądem, co jest normą w różnych religiach. Zaprezentowanie Deklaracji Praw  
 4. Asertywność seksualna –  jak odmawiać i jak mówić otwarcie o swoich uczuciach? Jak bronić się przed nieakcentowanym przez nas zachowanie?
 5. Antykoncepcja szyta na miarę – Jak rozmawiać z partnerem o antykoncepcji? Kto jest odpowiedzialny za wybór metody i konsekwencje? Jak dobrać antykoncepcję idealną dla siebie? Jakie są zalety i wady antykoncepcji mechanicznej, hormonalnej
  i chemicznej? Oraz jak oceniamy skuteczność danej metody antykoncepcyjnej.
 6. Ryzykowne zachowania seksualne – przyczyny i skutki.  HIV, HPV, HCV i inne dodatki. Co skrywają te skróty, jak chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową? Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i partnera? U kogo szukać pomocy?
  Co to jest cytologia?

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 • 15.04.2019 – 05.05.2019 – rekrutacja szkół poprzez wysłanie formularza https://forms.gle/pmGi8yKf9LNsPAor7. Zakwalifikowane szkoły będą poinformowane o tym drogą mailową.
 • 06.05.2019 – 17.05.2019 – ogłoszenie wyników.

Zakwalifikowanie się do projektu jest jednoznaczne z deklaracją szkoły do zebrania zgód od rodziców/opiekunów prawnych uczniów na uczestnictwo młodzieży w warsztatach. Fundacja w razie potrzeby prześle gotowy formularz zgody na prośbę szkoły. Placówka zobowiązana jest do przestrzegania harmonogramu. W przypadku niedopełnienia terminów z przyczyn zależnych od szkoły, placówka ponosi koszty, którymi może obciążona być Fundacja STIM.

TERMIN REALIZACJI WARSZTATÓW: 20.05.2019 – 20.12.2019